Most Read

1
Progress and prediction of multicomponent quantification in complex systems with practical LC-UV methods
Xi Chen, Zhao Yang, Yang Xu, Zhe Liu, Yanfang Liu, Yuntao Dai, Shilin Chen
2023, 13(2): 142-155. doi: 10.1016/j.jpha.2022.11.011
Abstract(2065) PDF(221)
2
An outlook on coronavirus disease 2019 detection methods
Zahra Hassani Nejad, Fataneh Fatemi, Seyed Ehsan Ranaei Siadat
2022, 12(2): 205-214. doi: 10.1016/j.jpha.2021.11.003
Abstract(1429) PDF(5)
3
Single-cell and spatial heterogeneity landscapes of mature epicardial cells
Jianlin Du, Xin Yuan, Haijun Deng, Rongzhong Huang, Bin Liu, Tianhua Xiong, Xianglin Long, Ling Zhang, Yingrui Li, Qiang She
2023, 13(8): 894-907. doi: 10.1016/j.jpha.2023.07.011
Abstract(1355) PDF(27)
4
Benzodiazepines in complex biological matrices: Recent updates on pretreatment and detection methods
Yi-Xin Zhang, Yuan Zhang, Yu Bian, Ya-Jie Liu, Ai Ren, Yu Zhou, Du Shi, Xue-Song Feng
2023, 13(5): 442-462. doi: 10.1016/j.jpha.2023.03.007
Abstract(709) PDF(22)
5
Targeted bile acids metabolomics in cholesterol gallbladder polyps and gallstones: From analytical method development towards application to clinical samples
Jiaojiao Wei, Tao Chen, Yamin Liu, Shuai Sun, Zhiqing Yuan, Yixin Zhang, Aizhen Xiong, Linnan Li, Zhengtao Wang, Li Yang
2023, 13(9): 1080-1087. doi: 10.1016/j.jpha.2023.06.003
Abstract(516) PDF(38)
6
Solid-phase microextraction of endogenous metabolites from intact tissue validated using a Biocrates standard reference method kit
Runshan Will Jiang, Karol Jaroch, Janusz Pawliszyn
2023, 13(1): 55-62. doi: 10.1016/j.jpha.2022.09.002
Abstract(491) PDF(16)
7
Single-cell RNA-sequencing and subcellular spatial transcriptomics facilitate the translation of liver microphysiological systems for regulatory application
Dan Li, Zhou Fang, Qiang Shi, Nicholas Zhang, Binsheng Gong, Weida Tong, Ahmet F. Coskun, Joshua Xu
2023, 13(7): 691-693. doi: 10.1016/j.jpha.2023.06.013
Abstract(479) PDF(80)
8
18beta-glycyrrhetinic acid induces ROS-mediated apoptosis to ameliorate hepatic fibrosis by targeting PRDX1/2 in activated HSCs
Qian Zhang, Piao Luo, Liuhai Zheng, Jiayun Chen, Junzhe Zhang, Huan Tang, Dandan Liu, Xueling He, Qiaoli Shi, Liwei Gu, Jiahao Li, Qiuyan Guo, Chuanbin Yang, Yin Kwan Wong, Fei Xia, Jigang Wang
2022, 12(4): 570-582. doi: 10.1016/j.jpha.2022.06.001
Abstract(470) PDF(43)
9
Multidisciplinary strategies to enhance therapeutic effects of flavonoids from Epimedii Folium: Integration of herbal medicine, enzyme engineering, and nanotechnology
Yi Lu, Qiulan Luo, Xiaobin Jia, James P. Tam, Huan Yang, Yuping Shen, Xin Li
2023, 13(3): 239-254. doi: 10.1016/j.jpha.2022.12.001
Abstract(456) PDF(68)
10
Development of a CLDN18.2-targeting immuno-PET probe for non-invasive imaging in gastrointestinal tumors
Yan Chen, Xingguo Hou, Dapeng Li, Jin Ding, Jiayue Liu, Zilei Wang, Fei Teng, Hongjun Li, Fan Zhang, Yi Gu, Steven Yu, Xueming Qian, Zhi Yang, Hua Zhu
2023, 13(4): 367-375. doi: 10.1016/j.jpha.2023.02.011
Abstract(450) PDF(65)
11
Structural basis of SARS-CoV-23CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants
Muhammad Tahir ul Qamar, Safar M.Alqahtani, Mubarak A.Alamri, Ling-Ling Chen
2020, 10(4): 313-319.
Abstract(430) PDF(23)
12
Neutrophil elastase: From mechanisms to therapeutic potential
Weilin Zeng, Yingqiu Song, Runze Wang, Rong He, Tianlu Wang
2023, 13(4): 355-366. doi: 10.1016/j.jpha.2022.12.003
Abstract(421) PDF(47)
13
Molecular immune pathogenesis and diagnosis of COVID-19
Xiaowei Li, Manman Geng, Yizhao Peng, Liesu Meng, Shemin Lu
2020, 10(2): 102-108.
Abstract(398) PDF(10)
14
A highly efficient protein corona-based proteomic analysis strategy for the discovery of pharmacodynamic biomarkers
Yuqing Meng, Jiayun Chen, Yanqing Liu, Yongping Zhu, Yin-Kwan Wong, Haining Lyu, Qiaoli Shi, Fei Xia, Liwei Gu, Xinwei Zhang, Peng Gao, Huan Tang, Qiuyan Guo, Chong Qiu, Chengchao Xu, Xiao He, Junzhe Zhang, Jigang Wang
2022, 12(6): 879-888. doi: 10.1016/j.jpha.2022.07.002
Abstract(395) PDF(43)
15
Polarity-regulated derivatization-assisted LC-MS method for amino-containing metabolites profiling in gastric cancer
Jie Han, Shilin Gong, Xiqing Bian, Yun Qian, Guilan Wang, Na Li, Jian-Lin Wu
2023, 13(11): 1353-1364. doi: 10.1016/j.jpha.2023.06.009
Abstract(385) PDF(26)
16
Discovering metabolic vulnerability using spatially resolved metabolomics for antitumor small molecule-drug conjugates development as a precise cancer therapy strategy
Xiangyi Wang, Jin Zhang, Kailu Zheng, Qianqian Du, Guocai Wang, Jianpeng Huang, Yanhe Zhou, Yan Li, Hongtao Jin, Jiuming He
2023, 13(7): 776-787. doi: 10.1016/j.jpha.2023.02.010
Abstract(382) PDF(45)
17
Single-cell analyses reveal cannabidiol rewires tumor microenvironment via inhibiting alternative activation of macrophage and synergizes with anti-PD-1 in colon cancer
Xiaofan Sun, Lisha Zhou, Yi Wang, Guoliang Deng, Xinran Cao, Bowen Ke, Xiaoqi Wu, Yanhong Gu, Haibo Cheng, Qiang Xu, Qianming Du, Hongqi Chen, Yang Sun
2023, 13(7): 726-744. doi: 10.1016/j.jpha.2023.04.013
Abstract(377) PDF(80)
18
Recent progress in aptamer-based microfluidics for the detection of circulating tumor cells and extracellular vesicles
Duanping Sun, Ying Ma, Maoqiang Wu, Zuanguang Chen, Luyong Zhang, Jing Lu
2023, 13(4): 340-354. doi: 10.1016/j.jpha.2023.03.001
Abstract(375) PDF(39)
19
Rabdosia serra alleviates dextran sulfate sodium salt-induced colitis in mice through anti-inflammation, regulating Th17/Treg balance, maintaining intestinal barrier integrity, and modulating gut microbiota
Hongyi Li, Yi Wang, Shumin Shao, Hui Yu, Deqin Wang, Chuyuan Li, Qin Yuan, Wen Liu, Jiliang Cao, Xiaojuan Wang, Haibiao Guo, Xu Wu, Shengpeng Wang
2022, 12(6): 824-838. doi: 10.1016/j.jpha.2022.08.001
Abstract(370) PDF(67)
20
Discovery of human pancreatic lipase inhibitors from root of Rhodiola crenulata via integrating bioactivity-guided fractionation, chemical profiling and biochemical assay
Li-Juan Ma, Xu-Dong Hou, Xiao-Ya Qin, Rong-Jing He, Hao-Nan Yu, Qing Hu, Xiao-Qing Guan, Shou-Ning Jia, Jie Hou, Tao Lei, Guang-Bo Ge
2022, 12(4): 683-691. doi: 10.1016/j.jpha.2022.04.002
Abstract(369) PDF(54)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go